Logično linearna civilizacija in šola

Današnja logično linearna civilizacija in z njo povezana šola sta neprijazni do oseb z disleksijo.

Otroci z disleksijo so povprečno ali tudi nadpovprečno nadarjeni, imajo talente in so nagnjeni k umetniškemu delovanju.

Osebe z disleksijo imajo kljub svojim povprečnim ali zelo visokim splošnim sposobnostim VELIKE TEŽAVE PRI OSNOVNEM OPISMENJEVANJU in usvajanju osnovnih veščin, kot so branje, pisanje in računanje. Težave jih spremljajo tudi pri pomnenju simbolov, ne ločijo nekaterih črk, ne ločijo smeri levo – desno, težave imajo  z usmerjeno pozornostjo, glasove težko združijo v besede, branje ni ne hitro ne tekoče. Osebe z disleksijo se drugače učijo, informacije sprejemajo po drugačni poti in jih tudi drugače predelajo, zato imajo težave tudi na področju organizacije in pomnenja.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4DTN9MJ8VtU

Našo civilizacijo zaznamuje večinoma logično linearno mišljenje in tako je zasnovana tudi sodobna šola. Temeljne veščine v šoli so branje, pisanje in računanje , pot do teh veščin pa je postopna, linearna, temelji na zaporedju in na odnosu vzrok-posledica. Ravno ta utemeljenost naše šole je pravo nasprotje tistega, kar bi otrok z disleksijo potreboval.Znajde se pred goro problemov, ki se jih mora  lotevati vsak dan v šoli in vsak popoldan doma. Pogosto so ti problemi preveliki za otrokove posebnosti, on  potrebuje drugačne pogoje za svojo rast in razvoj: učenje z raziskovanjem, z osebno izkušnjo, umetniškim ustvarjanjem, drugačne pristope pri opismenjevanju, ocenjevanju…

Potrebujete pomoč?

Imate vi ali vaš otrok težave z disleksijo?

Disleksija.si, ki jo vodi specialna pedagoginja Romana Murn, vam nudi strokovne nasvete in napotke, kako se z disleksijo spoprijeti:

* izobraževanje kako se spopadati z disleksijo
* predstavitve sodobnih metod
* individualni pogovori
* svetovanje o pravilnih postopkih urejanja statusa
* nasveti za samostojno učenje

Za naročanje termina pokličite na 031-846-955.