Branje in črkovanje

Osebe z disleksijo pri branju delajo značilne napake, ki se odražajo tudi pri črkovanju. Najbolj tipične napake pri branju so:

* Počasno branje, pri katerem se otrok vidno muči.
* Glasno branje je počasno, po odrezanih sekvencah (ni tekoče in gladko).
* Otrok pri glasnem branju pogosto ne upošteva ločil.
* Otrok je po kratkotrajnem branju vidno utrujen.
* Razumevanje prebranega je pogosto slabše, ker otrok vso energijo usmeri k pravilno prebranim besedam; slušno razumevanje je običajno veliko boljše.* Otrok pogosto obrača, zamenjuje ali premešča glasove v besedi: mak – kam, zima – miza, tri – tir.
* Besede, ki so videti podobno, nadomešča z drugimi, čeprav lahko spremenijo celoten pomen povedi: zahod – zavod, prt – vrt, sveča – sreča, leva – lega …
* Pri branju povedi ali zgodbe besedo nadomesti z novo sopomenko, čeprav si na pogled nista podobni: potovanje – izlet, jokanje – vekanje, deček – fant, čaša – kozarec …
* Otrok izpušča ali dodaja kratke besede: od, smo, k, za, pri …

Pri črkovanju se pojavljajo zelo podobne napake kot pri branju. Napake nastopajo tudi, če otrok prepisuje iz knjige ali s table. Črkovanje je kljub ponavljanju in vajam velikokrat uporabljenih besed še vedno napačno. Pisni izdelki kažejo na negotovost pri črkovanju, kar se kaže v številnih pisnih napakah.

Avtorica: Katarina Kesič Dimic

Potrebujete pomoč?

Imate vi ali vaš otrok težave z disleksijo?

Disleksija.si, ki jo vodi specialna pedagoginja Romana Murn, vam nudi strokovne nasvete in napotke, kako se z disleksijo spoprijeti:

* izobraževanje kako se spopadati z disleksijo
* predstavitve sodobnih metod
* individualni pogovori
* svetovanje o pravilnih postopkih urejanja statusa
* nasveti za samostojno učenje

Za naročanje termina pokličite na 031-846-955.