rss
Disleksija je DEDNA

Najnovejše znanstvene raziskave so potrdile domnevo, da je disleksija dedno pogojena. KROMOSOM ŠTEVILKA 6 naj bi bil tisti, v katerem so prisotni geni, ki vplivajo na pojav disleksije.

Družinska pogojenost disleksije je odločujoča in bistvena. Obstaja torej velika verjetnost, da bodo imeli otroci disleksijo, če so jo imeli njihovi starši. Preberite celoten članek »

Logično linearna civilizacija in šola

Današnja logično linearna civilizacija in z njo povezana šola sta neprijazni do oseb z disleksijo.

Otroci z disleksijo so povprečno ali tudi nadpovprečno nadarjeni, imajo talente in so nagnjeni k umetniškemu delovanju.

Osebe z disleksijo imajo kljub svojim povprečnim ali zelo visokim splošnim sposobnostim VELIKE TEŽAVE PRI OSNOVNEM OPISMENJEVANJU in usvajanju osnovnih veščin, kot so branje, pisanje in računanje. Težave jih spremljajo tudi pri pomnenju simbolov, ne ločijo nekaterih črk, ne ločijo smeri levo – desno, težave imajo  z usmerjeno pozornostjo, glasove težko združijo v besede, branje ni ne hitro ne tekoče. Osebe z disleksijo se drugače učijo, informacije sprejemajo po drugačni poti in jih tudi drugače predelajo, zato imajo težave tudi na področju organizacije in pomnenja. Preberite celoten članek »

Disleksija NI bolezen

Disleksija nikakor ni bolezen. Organski izvor disleksije je sicer v možganih, vendar z njimi ni nič narobe, le malo drugače delujejo.

Večina ljudi uporablja bolj levo polovico možganov  in se lotijo reševanja problemov postopno, linearno in z logičnim sklepanjem. Pri večini ljudi so sposobnosti – talenti porazdeljeni enakomerno. Preberite celoten članek »

Branje in črkovanje

Osebe z disleksijo pri branju delajo značilne napake, ki se odražajo tudi pri črkovanju. Najbolj tipične napake pri branju so:

* Počasno branje, pri katerem se otrok vidno muči.
* Glasno branje je počasno, po odrezanih sekvencah (ni tekoče in gladko).
* Otrok pri glasnem branju pogosto ne upošteva ločil.
* Otrok je po kratkotrajnem branju vidno utrujen.
* Razumevanje prebranega je pogosto slabše, ker otrok vso energijo usmeri k pravilno prebranim besedam; slušno razumevanje je običajno veliko boljše. Preberite celoten članek »

Opozorilni znaki v predšolskem obdobju

Če so disleksija ali motnje pozornosti v družini, moramo biti pozorni, če pri otroku opažamo znake, ki smo jih navedli spodaj. Pomembno je, da otroka s to težavo čimprej odkrijemo in da je otrok čimprej deležen strokovne pomoči.
Znaki:

* Zaostanek v govornem razvoju – otrok vse do prvega leta starosti ne oblikuje nobene besede.
* Zamenjevanje, obračanje delov besed: denimo čalapinke – palačinke, špenica – pšenica, makaroni – kamaroni …
* Težave pri oblikovanju rim pri štirih letih. Preberite celoten članek »

Disleksija & ADHD